A L’AJUNTAMENT, A L’ALCALDESSA DE BENICASSIM

A L’AJUNTAMENT
A L’ALCALDESSA
DE
BENICASSIM

JOAN A. BONET HANCOX. Portaveu del grup municipal COMPROMIS,

compareix i EXPOSA:

Que des de que es va constituir I’Ajuntament i es va fer el nomenament de I’Alcaldessa conforme marca la Llei, no s’ha informat a este Grup polític de cap acord ni de la gestió municipal, ni tan sols se’ns ha convocat a cap Junta de portaveus al respecte del govern municipal, ni de I’activitat de la Corporació feta des d’aleshores i de la que esta prevista” sobretot per a estos propers mesos tan importants per al nostre poble.

Que donant el temps transcorregut es demana que se’ns done copia/trasllat de tots els Decrets emitits per I’Alcaldessa, i dels informes preceptius al respecte, des de la presa de possessió com Alcaldessa fins a la data de hui.

Així mateix, expressament, es demana la no utilitzaci’o dels remanents de tresoreria municipal de I’anterior Corporació i pressupost, en tant, com es preceptiu, estiguen constituides, formal i legalment, totes les Comissions informatives permanents de l’Ajuntament i estiguen concretades les árees, per a que s’informe préviament, com cal, per cada Comissió i es presenten els informes dels tècnics competents i, en especial també, per la intervenció municipal, i ho aprove, si cal, cada Comissió informativa corresponent.

Tot aixó ha de fer-se expressament amb l’aprovació del Ple de la Corporació, ja que no s’han aprovat delegacions especifiques en esta legislatura a favor de l’Alcaldessa, ni de la Junta de govern local que encara tampoc s’ha constituït.

Per tant, tinga per exposades totes estes al·legacions i peticions i, com es preceptiu, informe de manera immediata dels Decrets dictats donant copia d’ells a este Grup municipal i s’abstinga de disposar, de qualsevol forma, dels remanents de com es preceptiu.

Benicássim a 24 de iuny de 2015.

Joan Bonet Hancox
Regidor Ajuntament
COMPROMIS

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *