El presupuesto de Benicàssim no incluye devolver los 7 millones de los PAI paralizados

Joan Bonet: “La principal inversió, el pont sobre el Farja, se sufraga amb fons municipals. El PP ha estat incapaç d’aconseguir la col·laboració d’altres administracions”.

L’equip de govern ha anunciat que es reduirà l’IBI un 5% gràcies a la baixada de valors cadastrals, però segons el portaveu de Compromís per Benicàssim “s’oblida que ha estat gràcies a la nostra insistència des de l’oposició. Hem presentat en reiterades ocasions mocions demanant la baixada de valors cadastrals i també del tipus de gravamen “.

Bonet ha afegit que els comptes per a 2018 són “ficticis” perquè “obvien una realitat difícil d’explicar: l’Ajuntament no reconeix la quantitat de 7 milions d’euros que ha de tornar fruit de la resolució dels PAI Benicàssim Golf, PRR5 i PRR6” . Des de la coalició adverteixen que no hi ha consignació pressupostària per atendre la reclamació dels 400 particulars i famílies afectades. En sentit, Bonet ha recordat que no avançar en la tramitació dels expedients sobre aquests PAI suposa “amagar el problema sota l’estora, però, ara o més avant s’haurà d’afrontar i abonar les quantitats cobrades indegudament als propietaris”.

La coalició també s’ha referit als 700.000 euros destinats a inversions i que es destinaran, principalment, al pont sobre el barranc de Farja. El portaveu del grup municipal de Compromís ha indicat que les obres costaran 385.000 euros. “Creiem que l’equip de govern hauria d’haver negociat amb altres administracions, com la Confederació o el Ministeri, perquè col·laboraren en el pagament de les obres i no assumir l’Ajuntament, en solitari, el cost de la intervenció”.

Joan Bonet ha afegit que “hi ha altres inversions necessàries” que millorarien les voreres i l’asfaltat de carrers que “es troben abandonades per part de l’equip de govern, com són el Barri de Joan XXIII i Benicàssim Sud”.

En aquesta línia, la coalició considera que cal intervenir al Quadro de Santiago, “ja que té un alt potencial turístic pels seus valors mediambientals”. Des de la coalició també han proposat un circuit de carril-bici que connecte les urbanitzacions de muntanya amb la resta del municipi,

Finalment, Bonet s’ha referit al Fons de Contingència, que per al 2018 ascendeix a més de 475.000 euros. L’any 2017 només era de 200.000 € euros. Aquest fons està pensat per fer front a situacions inesperades o d’emergència. El portaveu de Compromís s’ha preguntat si s’espera “que les situacions excepcionals es disparen o, com no saben que fer amb els diners, es reserven un bon grapat per a la improvisació”.

———–

Compromís per Benicàssim advierte que el presupuesto no incluye la devolución de 7 millones por los PAI paralizados

Joan Bonet: “La principal inversión, el puente sobre el Farja, se sufraga con fondos municipales. El PP ha sido incapaz de conseguir la colaboración de otras administraciones”.

El equipo de gobierno ha anunciado que se reducirá el IBI un 5% gracias a la bajada de valores catastrales, pero según el portavoz de Compromís per Benicàssim “se olvida que ha sido gracias a nuestra insistencia desde la oposición. Hemos presentado en reiteradas ocasiones mociones pidiendo la bajada de valores catastrales y también del tipo de gravamen”.

Bonet ha añadido que las cuentas para 2018 són “fictícias” porque “obvían una realidad dífiicil de explicar: el Ayuntamiento no reconoce la cantidad de 7 millones de euros que ha de devolver fruto de la resolución de los PAI Benicàssim Golf, PRR5 i PRR6”. Desde la coalición advierten que no hay consignación presupostaria para atender la reclamación de los 400 particulares y familias afectadas. En sentido, Bonet ha recordado que no avanzar en la tramitación de los expedientes sobre estos PAI supone “esconder el problema debajo de la alfombra, pero más pronto que tarde tendrá que afrontarse y abonar las cantidades cobradas indebidamente a los propietarios”.

La coalición también se ha referido a los 700.000 euros destinados a inversiones y que se destinarán, principalmente, al puente sobre el barranco de Farja. El portavoz del grupo municipal de Compromís ha indicado que las obras costarán 385.000 euros. “Creemos que el equipo de gobierno tendría que haber negociado con otras administraciones, como la Confederación o el Ministerio, para que colaboraran en el pago de los obras y no asumiera el Ayuntamiento, en solitario, el coste de la intervención”.

Joan Bonet ha añadido que “hay otras inversiones necesarias” que mejorarían las aceras y el asfaltado de calles que “se encuentran abandonadas por parte del equipo de gobierno, como son el Barrio de Juan XXIII y Benicàssim Sud”.

En esta línea, la coalición considera que es necesario intervenir el Quadro de Santiago, “ya que tiene un alto potencial turístico por sus valores medioambientales”. Desde la coalición también han propuesto un circuito de carril-bici que conecte las urbanizaciones de montaña con el resto del municipio,

Finalmente, Bonet se ha referido al Fondo de contingencia, que para el 2018 asciende a más de 475.000 euros. El año 2017 sólo era de 200.000 € euros. Este fondo está pensado para hacer frente a situaciones inesperadas o de emergencia. El portavoz de Compromís se ha preguntado si se espera “que las situaciones excepcionales se disparen o, como no saben que hacer con el dinero, se reservan un buen puñado para la improvisación”.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *