Exigim, de nou, que es tornen els diners dels PAI paralitzats

Joan Bonet: “La resolució del Síndic de Greuges fa referència a l’acord del ple del 31 de març de 2017, a instància d’una moció de Compromís, en què s’aposta per iniciar els tràmits per resoldre els programes urbanístics paralitzats”.

A l’agost de 2017, després de rebre una queixa d’un ciutadà que plantejava el retard en la tramitació de la resolució del PAI Benicàssim Golf, la Sindicatura de Greuges va decidir actuar d’ofici.

En la resolució, donada a conéixer este dimarts dia 30 de gener, el Síndic recorda les diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana referides a este programa d’actuació integral que declaren la nul·litat de les liquidacions d’IBI practicades sobre les parcel·les, i aclareix que estos terreny han de considerar-se com a sòl rústic a efectes cadastrals.

Joan Bonet, portaveu del grup municipal de Compromís per Benicàssim, recorda que la coalició va avançar que els pressuposts per a 2018 eren “ficticis” perquè “obviaven una realitat difícil d’explicar: l’Ajuntament no reconeix la quantitat de 7 milions d’euros que ha de tornar fruit de la resolució dels PAI Benicàssim Golf, PRR5 i PRR6” .

Des de la coalició advertien que no hi havia consignació pressupostària per atendre la reclamació dels 400 particulars i famílies afectades. En sentit, Bonet recordava que no avançar en la tramitació dels expedients sobre estos PAI suposava “amagar el problema sota l’estora, però, ara o més avant s’haurà d’afrontar i abonar les quantitats cobrades indegudament als propietaris”.

Per a Bonet, la resolució de la Sindicatura de Greuges “deixa sense arguments l’equip de govern de Susana Marqués, que no ha volgut fer front durant anys a una situació que des de Compromís advertíem que calia solucionar”.

El portaveu del grup municipal ha afegit que “la hisenda local ingressa cada any 700.000 euros pels PAI Benicàssim Golf, PRR5 i PRR6, quantitat que davallarà de forma més que notable una volta els terrenys hagen de tributar com a rústic”. Des de Compromís per Benicàssim alerten que “a més de la reducció dels ingressos, caldrà fer front a les indemnitzacions pels IBI cobrats indegudament, valorades en 7 milions d’euros”.

Bonet ha indicat que l’equip de govern “haurà de reclamar un préstec per fer front a estos pagaments, cosa que condicionarà els futurs pressuposts municipals, en els quals a més es produirà una reducció molt important dels ingressos a causa de la tributació dels PAI paralitzats com a rústic. Tot açò afectarà la capacitat d’inversió futura de l’Ajuntament”.

“Un equip de govern responsable”, apunta el portaveu del grup municipal de Compromís, “hauria d’haver mogut fitxa des de la primera resolució judicial perquè es tracta d’una situació injusta per a molts veïns i que afecta la situació de la hisenda local”. “S’ha actuat com si no passara res, dilatant la solució a un problema que la resolució de la Sindicatura de Greuges deixa ja sense eixida a l’equip de govern” ha conclòs Bonet.

————————————-

Compromís per Benicàssim exige de nuevo, tras la decisión del Síndic de Greuges, que se devuelva el dinero por los PAI

Joan Bonet: “La resolución del Síndic de Greuges hace referencia al acuerdo del pleno del 31 de marzo de 2017, a instancia de una moción de Compromís, en la que se apuesta por iniciar los trámites para resolver los programas urbanísticos paralizados”.

En agosto de 2017, tras recibir una queja de un ciudadano que planteaba el retraso en la tramitación de la resolución del PAI Benicasim Golf, el Síndic de Greuges decidió actuar de oficio.

En la resolución, dada a conocer este martes día 30 de enero, el Síndic recuerda las diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana referidas a este programa de actuación integral que declaran la nulidad de las liquidaciones de IBI practicadas sobre las parcelas, y aclara que estos terrenos deben considerarse como suelo rústico a efectos catastrales.

Joan Bonet, portavoz del grupo municipal de Compromís per Benicàssim, recuerda que la coalición avanzó que los presupuestos para 2018 eran “ficticios” porque “obviaban una realidad difícil de explicar: el Ayuntamiento no reconoce la cantidad de 7 millones de euros que debe volver fruto de la resolución de los PAI Benicasim Golf, PRR5 y PRR6 “.

Desde la coalición advertían que no había consignación presupuestaria para atender la reclamación de los 400 particulares y familias afectadas. En sentido, Bonet recordaba que no avanzar en la tramitación de los expedientes sobre estos PAI suponía “esconder el problema bajo la alfombra, sin embargo, ahora o más adelante habrá que afrontar y abonar las cantidades cobradas indebidamente a los propietarios”.

Para Bonet, la resolución del Síndic “deja sin argumentos al equipo de gobierno de Susana Marqués, que no ha querido hacer frente durante años a una situación que desde Compromís advertíamos que había que solucionar”.

El portavoz del grupo municipal ha añadido que “la hacienda local ingresa cada año 700.000 euros por los PAI Benicasim Golf, PRR5 y PRR6, cantidad que descenderá de forma más que notable una vez los terrenos deban tributar como rústico”. Desde Compromís per Benicàssim alertan que “además de la reducción de los ingresos, habrá que hacer frente a las indemnizaciones por los IBI cobrados indebidamente, valoradas en 7 millones de euros”.

Bonet ha indicado que el equipo de gobierno “deberá reclamar un préstamo para hacer frente a estos pagos, lo que condicionará los futuros presupuestos municipales, en los que además se producirá una reducción muy importante de los ingresos debido a la tributación de los PAI paralizados como rústico. Todo esto afectará a la capacidad de inversión futura del Ayuntamiento”.

“Un equipo de gobierno responsable”, apunta el portavoz del grupo municipal de Compromís, “debería haber movido ficha desde la primera resolución judicial porque se trata de una situación injusta para muchos vecinos y que afecta a la situación de la hacienda local”. “Se ha actuado como si no pasara nada, dilatando la solución a un problema que la resolución del Síndic deja ya sin salida al equipo de gobierno” ha concluido Bonet.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *