Amigó: “La Diputació de València crea residències de gent gran i ajuda els ajuntaments a mantindre les escoles””.

Compromís es fixa com a principal repte en la Diputació el d’“acabar amb les ajudes a dit” i aconseguir un model “just i objectiu”

La vicepresidenta Maria Josep Amigó explica a diputats i regidors de Compromís com s’ha “revertit el nepotisme que existia a la Diputació de València”

El diputat i regidor de Benicàssim Pau Ferrando va presentar la xerrada ‘De l’espoli a la justícia social’, que va reunir en la casa de la cultura del municipi al grup Compromís en la Diputació i a càrrecs públics de Compromís de la Plana

“El model de Compromís per a les diputacions passa per la justícia i l’objectivitat en el repartiment de les ajudes entre els municipis i per l’eliminació de les subvencions a dit que encara són habituals a la Diputació de Castelló”. Així ho ha manifestat la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, en la xarrada sobre política municipal que, sota el títol ‘De l’espoli a la Justícia Social’, ha reunit a Benicàssim a nombrosos càrrecs públics i orgànics de Compromís en la Plana.

L’acte, presentat pel diputat provincial i edil de Benicàssim, Pau Ferrando, ha comptat amb l’assistència del grup de Compromís de la Diputació de Castelló al complet, així com regidors de la comarca, els quals han coincidit amb Amigó a defensar “la necessitat de cooperació de la Diputació amb altres administracions, principalment amb la Generalitat, per evitar duplicitats de competències, i perquè no estem a la Diputació per a fer oposició al Consell, com fan des de la Diputació d’Alacant i, a voltes, des de la de Castelló”.

En matèria de distribució d’ajudes, Amigó ha subratllat que “per a Compromís és essencial que les corporacions provincials potencien l’autonomia municipal a través de plans no dirigits, que permeten a cada municipi escollir aquelles inversions que considere més importants; també és especialment important eliminar les diferències entre pobles i ciutats, perquè els serveis que reba la ciutadania siguen els mateixos independentment si viuen en un municipi xicotet o en una ciutat més gran, o del color polític de l’ajuntament”.

La dirigent del grup Compromís a la Diputació de València ha significat la importància d’un model de “distribució justa de les ajudes, amb criteris objectius dels recursos, ja que un criteri just aconsegueix que, en el seu conjunt, tots els municipis puguen rebre més diners”. De fet, ha explicat, “a la Diputació de València la quantitat de diners destinats a inversions per municipis va créixer un 50% des del 2014 al 2017”.

Així mateix, Amigó s’ha referit a la lleialtat institucional i a la necessitat de col·laboració amb la Generalitat, “davant de l’enfrontament que promou el PP”. En aquesta línia ha dit que “la col·laboració amb la Generalitat permet que en la Diputació de València s’hagen destinat 17 milions d’euros en tres anys per a crear 500 places en centres socials públics comarcals –centres de dia per a malalts mentals, per a menors, persones amb diversitat funcional…-. Així, “s’han creat les primeres places púbiques en centres socials dels últims 20 anys”.

Un altre exemple de col·laboració institucional impulsat des de la Diputació de València ha sigut el Pla de Manteniment d’Escoles, que ha aconseguit que més de 14.000 estudiants s’hagen beneficiat de reformes en les seues escoles per a millorar l’eficiència energètica…”. Per contra, “Compromís va portar aqueixa mateixa proposta de col·laboració a la Diputació de Castelló, però no va prosperar per la negativa del PP”, van recordar Xavi Trenco i Pau Ferrando en la xarrada.

Per concloure, Amigó ha subratllat que “Compromís és coherent amb el que planteja des del Govern i des de l’oposició, per açò el que fem a València des del Govern ho proposem com a model per a Castelló i Alacant, perquè és un model just i perfectament viable”.

——————————

Compromís se fija como principal reto en la Diputación el de “acabar con las ayudas a dedo” y lograr un “modelo justo y objetivo”

La vicepresidenta Maria Josep Amigó, explica a diputados y ediles de Compromís cómo se ha “revertido el modelo de nepotismo que existía en la Diputación de València”

El diputado y edil de Benicàssim Pau Ferrando presentó la xarla ‘De l’espoli a la justicia social’, que reunió en la Casa de la Cultura del municipio al grupo Compromís de la Diputación y a cargos públicos de Compromís de la Plana

“El modelo de Compromís para las diputaciones pasa por la justicia y la objetividad en el reparto de las ayudas entre los municipios y por la eliminación de las subvenciones a dedo que aún son habituales en la Diputación de Castelló”. Así lo ha manifestado la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó en la charla sobre política municipal que, bajo el título ‘De l’espoli a la justicia social’, ha reunido en Benicàssim a numerosos cargos públicos y orgánicos de Compromís de la Plana.

El acto, presentado por el diputado y concejal de Benicàssim Pau Ferrando, ha contado con la asistencia del Compromís de la Diputació de Castelló al completo, así como ediles de la comarca, quienes han coincidido con Amigó en defender “la necesidad de cooperación de la Diputación con otras administraciones, principalmente con la Generalitat, para evitar duplicidades de competencias, y porque no estamos en la Diputación para hacer oposición al Consell, como hacen desde la Diputació de Alacant y, a veces, desde la de Castelló”.

En materia de distribución de ayudas, Amigó ha subrayado que “para Compromís es esencial que las corporaciones provinciales potencien la autonomía municipal a través de planes no dirigidos, que permitan a cada municipio escoger aquellas inversiones que considere más importantes; también es especialmente importante eliminar las diferencias entre pueblos y ciudades, para que los servicios que reciba la ciudadanía sean los mismos independientemente si viven en un municipio pequeño o en una ciudad más grande, o del color político del ayuntamiento”.

La dirigente del grupo Compromís en la Diputación de València ha significado la importancia de un modelo de “distribución justa de las ayudas, con criterios objetivos de los recursos, ya que un criterio justo logra que, en su conjunto, todos los municipios puedan recibir más dinero”. De hecho, ha explicado, “en la Diputación de València la cantidad de dinero destinado a inversiones para municipios ha crecido un 50% de 2014 a 2017”.

Asimismo, Amigó se ha referido a la lealtad institucional y a la necesidad de colaboración con la Generalitat, “frente al enfrentamiento que promueve el PP”. En esta línea ha dicho que “la colaboración con la Generalitat permite que en la Diputación de València se hayan destinado 17 millones de euros en tres años para crear 500 plazas en centros sociales públicos comarcales –centros de día para enfermos mentales, para menores, personas con diversidad funcional…-. Así, “se han creado las primeras plazas púbicas en centros sociales de los últimos 20 años”. Otro ejemplo de colaboración institucional impulsado desde la Diputación de València ha sido el Pla de Manteniment d’Escoles, que ha logrado que más de 14.000 estudiantes se hayan beneficiado de reformas en sus escuelas para mejorar la eficiencia energética”. Por el contrario, “Compromís llevó esa misma propuesta de colaboración a la Diputación de Castelló, pero no prosperó por la negativa del PP”, recordaron Xavi Trenco y Pau Ferrando en la charla.

Para concluir, Amigó ha subrayado que “Compromís es coherente con lo que plantea desde el Gobierno y desde la oposición, por eso lo que hacemos en València desde el Gobierno lo proponemos como modelo para Castelló y Alacant, porque es un modelo justo y perfectamente viable”.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *