Reclamamos consensos para el Benicàssim del futuro

Divendres passat va eixir avant, en el ple, la proposta que els quatre grups de l’oposició de Benicàssim -Ara, Ciutadans, PSPV-PSOE i Compromís- van acordar per als romanents de 2018.

Joan Bonet, portaveu del grup municipal Compromís per Benicàssim, ha indicat que “en la segona roda de premsa els partits de l’oposició vam anunciar que inclouríem també tres propostes de l’equip de govern: l’emissari submarí, l’accessibilitat de l’Ajuntament i l’evacuació d’aigües del Quadro de Santiago”. Bonet considera que “hem estat des del primer moment oberts a una acord que incloguera totes les forces polítiques de l’Ajuntament perquè l’equip de govern no té majoria”.

En aquest sentit, el regidor ha afegit que “davant de les propostes dels diversos grups i la impossibilitat de dur-les totes a terme enguany, un equip de govern que és responsable i sap que es troba en minoria, haguera tractat d’arribar a una entesa per fixar les línies mestres de les inversions per a aquest exercici i també per al següent”. “D’aquesta manera”, ha indicat Bonet, “una volta acordades entre totes i tots les inversions en eixe full de ruta per a 2018 i per a 2019, el nou equip de govern que isca com a resultat de les eleccions de 2019 haguera tingut unes línies marcades fruit del consens entre totes les forces polítiques”. Per al portaveu del grup de Compromís, “d’aquesta manera les inversions hagueren fet el seu camí i no hagueren estat condicionades pels comicis i la constitució del nou ajuntament”.

En aquesta línia de consens, Pau Ferrando ha destacat que és necessari un centre cívic per al veïnat del districte sud. “És una petició que vam donar a conéixer quan des de Compromís vam presentar les nostres propostes per als romanents. Es tracta d’una reivindicació que des de fa anys reclamen des d’eixa associació. Benicàssim és un municipi amb una trama urbana molt extensa, per la qual cosa cal cohesionar la població”.

Aquesta petició no s’ha inclòs en l’acord entre els grups de l’oposició, però “no per això considerem que s’haja d’abandonar” ha explicat Ferrando. En aquest sentit, l’edil de Compromís ha reclamat eixos consensos bàsics entre totes les forces polítiques “per fixar el Benicàssim que volem per al futur, més enllà de les majories o minories al ple de l’Ajuntament”.

Finalment, Helena Salvador s’ha referit als habitatges socials i al skate park, propostes que arreplega l’acord entre els grups de l’oposició. “Considerem que una ciutat de vora 20.000 habitants ha de d’oferir alternatives al censats que puguen perdre la llar habitual, per problemes per pagar la hipoteca, el lloguer o en accidents com puga ser un incendi”. Pel que fa al skate park, la regidora considera que és una infraestructura útil per al aficionats locals a aquest esport i que també pot complementar l’oferta turística, amb campionats. “Fins i tot els festivals, com el FIB o el Rototom, amb l’oferta d’activitats que ofereixen, poden traure partit d’aquesta instal·lació.

————————–

Compromís reclama “consensos para el Benicàssim del futuro”.

El pasado viernes salió adelante en el pleno la propuesta de que los cuatro grupos de la oposición de Benicàssim -Ara, Ciudadanos, PSPV y Compromís- acordaron para los remanentes de 2018.

Joan Bonet, portavoz del grupo municipal Compromís por Benicàssim, ha indicado que “en la segunda rueda de prensa los partidos de la oposición anunciamos que incluiríamos también tres propuestas del equipo de gobierno: el emisario submarino, la accesibilidad del Ayuntamiento y la evacuación de aguas del Cuadro de Santiago “. Bonet considera que “hemos estado desde el primer momento abiertos a una acuerdo que incluyera todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento para que el equipo de gobierno no tiene mayoría”.

En este sentido, el concejal ha añadido que “ante las propuestas de los diversos grupos y la imposibilidad de llevarlas todas a cabo este año, un equipo de gobierno que es responsable y sabe que se encuentra en minoría, hubiera tratado de llegar a un entendimiento para fijar las líneas maestras de las inversiones para este ejercicio y también para el siguiente “. “De esta manera”, indicó Bonet, “una vuelta acordadas entre todas y todos las inversiones en esa hoja de ruta para 2018 y para 2019, el nuevo equipo de gobierno que salga como resultado de las elecciones de 2019 hubiera tenido unas líneas marcadas fruto del consenso entre todas las fuerzas políticas “. Para el portavoz del grupo de Compromís, “de esta manera las inversiones hubieran hecho su camino y no hubieran sido condicionadas por los comicios y la constitución del nuevo ayuntamiento”.

En esta línea de consenso, Pau Ferrando ha destacado que es necesario un centro cívico para el vecindario del distrito sur. “Es una petición que dimos a conocer cuando desde Compromís presentamos nuestras propuestas para los remanentes. Se trata de una reivindicación que desde hace años reclaman desde esa asociación. Benicàssim es un municipio con una trama urbana muy extensa , por lo que hay que cohesionar la población”.

Esta petición no se ha incluido en el acuerdo entre los grupos de la oposición, pero “no por ello consideramos que se tenga que abandonar” explicó Ferrando. En este sentido, el edil de Compromís ha reclamado acuerdos básicos entre todas las fuerzas políticas “para fijar el Benicàssim que queremos para el futuro, más allá de las mayorías o minorías en el pleno del Ayuntamiento”.

Finalmente, Helena Salvador e ha referido a las viviendas sociales y el skate park, propuestas que recoge el acuerdo entre los grupos de la oposición. “Consideramos que una ciudad de cerca de 20.000 habitantes debe de ofrecer alternativas a los censados que puedan perder el hogar habitual, por problemas para pagar la hipoteca, el alquiler o en accidentes como pueda ser un incendio”. En cuanto al skate park, la concejala considera que es una infraestructura útil para los aficionados locales a este deporte y que también puede complementar la oferta turística, con campeonatos. “Incluso los festivales, como el FIB o el Rototom, que ofrecen un gran número de actividades, pueden sacar partido de esta instalación

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *