Demanarem que la “Nit de la Coqueta” siga Dia d’Especial Interés Provincial

Compromís per Benicàssim presentarà per al ple del mes d’octubre, una iniciativa en forma de moció, per a que es considere la «Nit de la Coqueta» com a Dia d’especial Interès Provincial. Així ho ha dit la regidora de la coalició, Helena Salvador qui ha indicat que “La nit de la Coqueta” que es la revetlla de Sant Antoni, junt amb la “nit de Sant Joan”, són les més importants que celebrem a Benicàssim. ”

“És la festa del Foc, dels Animals, de la Dansa, de la Música, de la Gastronomia i la Tradició. Sis conceptes que fan d’esta festa la més completa a nivell cultural. És el dia on la identitat com a poble ens arriba als sentiments i a les emocions”, ha indicat Salvador.

Segons la regidora de Compromís, per a optar a açò, cal que els tècnics de la casa, de la mà de l’equip de govern, es posen a treballar per a que l’acte mes important de les Festes de Sant Antoni, la Nit de la Coqueta, tinga el format i el contingut que mereix i així poder optar a obtindre l’esmentada distinció. «De fet, en la mateixa moció, demanem que es cree una taula de treball ad-hoc, conformat per tècnics de la casa, gent representativa del municipi, historiadors i persones vinculades al món fester, que puguen fer les seues aportacions i conformar el format mes adient de la «Nit de la Coqueta», ha assegurat la regidora de Compromís.

Salvador també indica que «Des de Compromís per Benicàssim pensem que és una de les festes més representatives de la nostra cultura i dels avantpassats. El Foc com a símbol alliberador del passat (cremant antigament els mobles que ja no es feien ús), donant pas a la llum de l´hivern i el calor necessari per a les nits de gener. Les fogueres que els veïns preparen donen pas també a una bona torrada, on la companyia i la reunió amb amics i familiars converteixen este moment en una singularitat anual».

Per a Compromís per Benicàssim potenciar les fogueres amb iniciatives conjuntes com la neteja del sotabosc dins d’un programa establert comportaria una transversalitat amb àrees de medi ambient. «La Dansa i la Música, amb el Ball del Cremaller ens transporten, junt a altres balls i cançons, al temps on els nostres avantpassats es reunien en places i carrers per a celebrar la festa. Són balls i cançons que ens parlen de nosaltres, de qui érem, i dels costums», ha recordat Salvador.

Esta tradició, queda representada en les carrosses portades per tractors i els carruatges amb animals de tir on apareixen paleses costums, llocs, i feines que els mes majors ens transmeten de generació en generació. Sent la transmissió oral (en part) i la documentació la que ajuda a elaborar les diferents representacions en les carrosses. Segons Salvador «com a poble tradicionalment llaurador, l´ús dels tractors i animals de càrrega era una eina molt important. Ara, Benicàssim convertit en una ciutat de serveis, l’ús d´estos vehicles es va perdent. I també tindre cura d’estos vehicles i animals forma part de mantindre l’estètica adient per a una festa que volem convertir-la en un dia més especial. La Coqueta, es el dolç més característic que tenim i el repartiment d´ésta, una vegada acabada el cercavila, es el colofó de la festa. La gent i els animals de companyia esperen llargues cues per a gaudir de la coqueta beneïda»

—————————————–

COMPROMÍS PIDE QUE SE CONSIDERE LA «NIT DE LA COQUETA» DE LAS FIESTAS DE SANT ANTONI, COMO DÍA DE ESPECIAL INTERÉS PROVINCIAL

Helena Salvador: “La nit de la Coqueta” en Sant Antoni, junto con la “nit de Sant Joan”, son las verbenas más importantes que celebramos en Benicàssim”.

Compromís per Benicàssim presentará para el pleno del mes de octubre, una iniciativa en forma de moción, para que se considere la «Nit de la Coqueta» como Día de especial Interés Provincial. Así lo ha dicho la regidora de la coalición, Helena Salvador quién ha indicado que «“La nit de la Coqueta” que és la verbena de Sant Antoni, junto con la “nit de Sant Joan”, son las más importantes que celebramos en Benicàssim. Es la fiesta del Fuego, de los Animales, de la Danza, de la Música, de la Gastronomía y la Tradición. Seis conceptos que hacen de esta fiesta la más completa a nivel cultural. Es el día donde la identidad como pueblo nos llega a los sentimientos y a las emociones».

Según la regidora de Compromís, para optar a esto, hace falta que los técnicos de la casa, de la mano del equipo de gobierno, se pongan a trabajar para que el acto mas importante de las Fiestas de Sant Antoni, la Nit de la Coqueta, tenga el formato y el contenido que merece y así poder optar a obtener la mencionada distinción. «De hecho, en la misma moción, pedimos que se cree una mesa de trabajo ad-hoc, conformada por técnicos de la casa, gente representativa del municipio, historiadores y personas vinculadas al mundo festero, que puedan hacer sus aportaciones y conformar el formato mas adecuado de la «Nit de la Coqueta».», ha asegurado la regidora de Compromís.

Salvador también indica que «Desde Compromis por Benicàssim pensamos que es una de las fiestas más representativas de nuestra cultura y de los antepasados. El Fuego como símbolo liberador del pasado (quemando antiguamente los muebles que ya no se hacían uso), dando a la luz del invierno y el calor necesario para las noches de enero. Las hogueras que los vecinos preparan dan también a una buena «torrada», donde la compañía y la reunión con amigos y familiares convierten este momento en una singularidad anual».

Para Compromis por Benicàssim potenciar las hogueras con iniciativas conjuntas como la limpieza del sotobosque dentro de un programa establecido comportaría una transversalidad con áreas de medio ambiente. «La Danza y la Música, con el Baile del Cremaller nos transportan, junto a otros bailes y canciones, al tiempo donde nuestros antepasados se reunían en plazas y calles para celebrar la fiesta. Son bailes y canciones que nos hablan de nosotros, de quién éramos, y de las costumbres», ha recordado Salvador.

Esta tradición, queda representada en las carrozas arrastradas por tractores y los carruajes con animales de tiro donde aparecen patentes las costumbres, lugares, y trabajos que los mas mayores nos transmiten de generación en generación. Siendo la transmisión oral (en parte) y la documentación la que ayuda a elaborar las diferentes representaciones en las carrozas. Según Salvador «como pueblo tradicionalmente labrador, el uso de los tractores y animales de carga era una herramienta muy importante. Ahora, Benicàssim convertida en una ciudad de servicios, el uso de estos vehículos se va perdiendo. Y también tener cuidado de estos vehículos y animales forma parte del mantener la estética adecuada para una fiesta que queremos convertirla en un día más especial. La Coqueta, és el dulce más característico que tenemos y el reparto de esta, una vez acabado el pasacalle, és el colofón de la fiesta. La gente y los animales de compañía esperan largas colas para disfrutar de la coqueta bendecida»

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *