Propostes d’inversions per als pressuposts de 2019

El grup municipal de Compromís per Benicàssim ha presentat una llista d’inversions que considera «prioritàries». «Volem que es tinguen en compte en els pressupostos de 2019 ja que són uns comptes que ha d’executar l’actual equip de govern i el que es constituïsca com a resultat de les eleccions municipals de 2019», ha assenyalat Joan Bonet. El portaveu del grup municipal de Compromís considera que, per aquesta raó, «haurien de tindre el màxim consens possible» entre les diferents forces polítiques que conformen la corporació.

Entre les diferents inversions, des de Compromís destaquen la necessitat de construir un Centre Cívic a la zona de Benicàssim Sud, «ja que cada vegada viu més gent durant tot l’any i en canvi, està en una situació d’abandonament total per part de l’actual Ajuntament». Bonet ha indicat que el centre cívic permetria realitzar reunions del veïns i fer gestions amb l’administració pública, a més de donar cohesió social i territorial a la zona.

Des de la coalició també consideren «urgent» canalitzar les de pluvials a l’avinguda Ferrandis Salvador a la zona de l’Heliòpolis i urbanitzar de diversos carrers.

Bonet també planteja que Benicàssim dispose d’habitatges socials disponibles per a casos de necessitat del veïnat que «per circumstàncies particulars o causes de força major, es quede sobtadament sense la seua llar, fins que es trobe solució definitiva i tinga on reubicar-se. Per aquesta raó, la coalició demana que una part de les inversions haurien de destinar-se a adquirir habitatges per a aquesta finalitat.

Construir un skate park «viable» en què es puguen realitzar campionats oficials és una altra de les inversions que reclama la coalició. Joan Bonet ha afirmat que «les polítiques de joventut han estat les grans absents durant l’actual corporació municipal». Aquesta infraestructura, indiquen des de la coalició, permetria obrir un nou nínxol de mercat turístic i permetria ampliar els esdeveniments lligats als festivals.

Un altra inversió que plantegen des de Compromís és millorar la zona del baixador de trens, «mal coneguda com a estació, perquè es troba en un ‘estat en que es troba és deplorable, tant per la falta d’indicacions, per la falta de llum i per la manca d’informació útil per al nou vingut». Al mateix temps, Bonet demana una interconnexió amb l’autobús urbà, que puga connectar el baixador amb tots els punts del terme municipal.

El portaveu considera «absurd» que un municipi de 18.000 habitants, en el qual el turisme és un dels pilars de l’economia, no dispose d’una estació i s’haja de conformar amb un baixador. «Aquesta situació ens penalitza pel que fa al número de parades i als serveis que podria oferir una estació com cal», ha assenyalat Bonet, qui ha responsabilitzar l’equip de govern «per no haver aconseguit canviar aquesta situació».

Entre altres mesures, la coalició també planteja rebaixar el tipus de gravamen de l’IBI. Bonet ha assenyalat l’equip de govern del PP, amb el suport de Ciutadans i el PSOE, d’haver-lo incrementat fa tres anys. En aquest sentit, Compromís demana tornar al 0,526%, tal com es trobava abans d’aquest augment.

Desenvolupar noves sendes de muntanya i la construcció d’un edifici polifuncional, al costat de l’actual baixador de tren, són altres inversions a destacar d’una llista de fins a 23 propostes d’inversions i que sumen més de 2,6 milions d’euros. Bonet, finalment, ha indicat que des del grup de Compromís «confia que es tinguen en compte en els pressuposts de l’any que ve».

————————–

El grupo municipal de Compromís per Benicàssim ha presentado una lista de inversiones que considera «prioritarias». «Queremos que se tengan en cuenta en los presupuestos de 2019 ya que son unas cuentas que debe ejecutar el actual equipo de gobierno y el que se constituya como resultado de las elecciones municipales de 2019”, ha señalado Joan Bonet. El portavoz del grupo municipal de Compromís considera que, por esta razón, «deberían tener el máximo consenso posible» entre las diferentes fuerzas políticas que conforman la corporación.

Entre las diferentes inversiones, desde Compromís destacan la necesidad de construir un Centro Cívico en la zona de Benicàssim Sur, «ya que cada vez vive más gente durante todo el año y en cambio, está en una situación de abandono total por parte del actual Ayuntamiento». Bonet ha indicado que el centro cívico permitiría realizar reuniones del vecinos y hacer gestiones con la administración pública, además de dar cohesión social y territorial en la zona.

Desde la coalición también consideran «urgente» canalizar las pluviales en la avenida Ferrandis Salvador, en la zona de Heliópolis, y urbanizar de varias calles.

Bonet también plantea que Benicàssim disponga de viviendas sociales disponibles para casos de necesidad del vecindario que «por circunstancias particulares o causas de fuerza mayor, se quede repentinamente sin su hogar, hasta que se encuentre solución definitiva y tenga donde reubicarse. Por esta razón, la coalición pide que una parte de las inversiones deberían destinarse a adquirir viviendas para este fin.

Construir un skate park «viable» en que se puedan realizar campeonatos oficiales es otra de las inversiones que reclama la coalición. Joan Bonet ha afirmado que «las políticas de juventud han sido las grandes ausentes durante la actual corporación municipal». Esta infraestructura, indican desde la coalición, permitiría abrir un nuevo nicho de mercado turístico y permitiría ampliar los acontecimientos ligados a los festivales.

Otra inversión que plantean desde Compromís es mejorar la zona del apeadero de trenes, «mal conocida como estación, porque se encuentra en un estado deplorable, tanto por la falta de indicaciones, por la falta de luz y por la falta de información útil para el visitante». Al mismo tiempo, Bonet pide una interconexión con el autobús urbano, que pueda unir el apeadero con todos los puntos del término municipal.

El portavoz considera “absurdo” que un municipio de 18.000 habitantes, en el que el turismo es uno de los pilares de la economía, no disponga de una estación y se tenga que conformar con un apeadero. «Esta situación nos penaliza en cuanto al número de paradas y los servicios que podría ofrecer una estación como es debido», señaló Bonet, quien ha responsabilizado al equipo de gobierno «por no haber conseguido cambiar esta situación».

Entre otras medidas, la coalición también plantea rebajar el tipo de gravamen del IBI. Bonet ha culpado al equipo de gobierno del PP, con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE, de haberlo incrementado hace tres años. En este sentido, Compromís pide volver al 0,526%, tal como se encontraba antes de este aumento.

Desarrollar nuevas sendas de montaña y la construcción de un edificio polifuncional, junto a la actual apeadero de tren, son otras inversiones a destacar de una lista de hasta 23 propuestas de inversiones y que suman más de 2,6 millones de euros. Bonet, finalmente, ha indicado que desde el grupo de Compromís «confíamos en que se tengan en cuenta en los presupuestos del año que viene».

————————–

A continuació, facilitem el llistat amb la totalitat d’inversions que proposem.

Propostes d’inversions per als pressupostos municipals de 2019 de l’Ajuntament de Benicàssim

1) Centre Cívic Benicàssim Sud Carrer Palmerar: 750.000€
2) Habitatges socials 160.000€
3) Skate Park al velòdrom del Poliesportiu Municipal: 200.000€.
4) Carril bici que connecte les urbanitzacions de muntanya amb Avgda Mohíno i l’actual Avgda Ferrocarril: 200.000€.
5) Condicionament entorn baixador ferrocarril (mal coneguda com a estació), amb panells informatius, major lluminària i indicacions de tràfic útils, entre altres. Al mateix temps, exigir a ADIF de tindre personal per atenció al passatger durant tot l’any i que es considere com a Estació de Ferrocarril, amb totes les parades de tren, i els serveis que això implica. 25.000€.
6) Connectar l’esmentat baixador amb la resta del municipi mitjançant transport públic urbà, aprofitant la xarxa actual.
7) Asfaltat i voreres de carrers a Benicàssim Sud: 100.000€
8) Construcció edifici polifuncional al costat del baixador de tren. 400.000€
9) Pluvials a l’Avgda Ferrandis Salvador, tram Heliòpolis. 250.000€
10) Ampliar les sendes de muntanya. 30.000€
11) Connectar La Torre Sant Vicent amb les sendes de muntanya, sent La Torre el Km0. 15.000€
12) Ampliació Cementeri mitjançant les expropiacions necessàries al respecte. 200.000€
13) Pla de reparació i conservació de camins rurals. 100.000€
14) Posar en valor els voltants de la Torre Baró. 50.000€
15) Posar en valor el Juvellús. 30.000€

16) Crear una linia de transport urbà que interconnecte tots les punts del municipi. 30.000€.
17) Fer una reforma de La Garrofera. 50.00€.
18) Fer un estudi global sobre la necessitat i adequació d’aparcaments públics al voltant del casc antic i les platges. 15.000€
19) Considerar a l’Església com a subjecte passiu d’Impostos Municipals de tal manera que paguen IBI d’aquelles propietats no destinades al culte religiós públic.
20) Rebaixa del tipus de gravamen de l’IBI al 0,526%.
21) Suspensió de la liquidació de l’impost municipal la Plusvàlua (IVITNU) fins que el Govern Central no adapte la llei que el regula al contingut de la Constitució, segons sentència del Tribunal Constitucional i del Suprem.
22) Promoure voluntariat per a guies/controlador mediambientals, per a informació i control del Paratge Natural del Desert de Les Palmes.
23) Donar de contingut i d’activitats al Casal Jove.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *